Styret

Styret i YSSL er samansett av valgte medlemmer blant gardbrukarane i dei tilslutta kommunane, i tillegg har dei tilsette ein represententant. Styret for 2018 ser slik ut:

 

Verv Namn Mobilnr. Epost
Styreleiar Anders M. Hopland 41515981 am-hopl@online.no
Nestleiar Kåre Haveland 95161750 storekre@online.no
Medlem Ann Kristin Nes 91888033
Medlem Magne Norddal 95177019 mnordda@online.no
Ansattes rep Jon Ove Næss 95730723 jon.ove.ness@enivest.net
Vara Jan-Ruben Hegrenes
91569623
Vara Helga Carlsen 97588969 helgaca@online.no