Styret

Styret i YSSL er samansett av valgte medlemmer blant gardbrukarane i dei tilslutta kommunane, i tillegg har dei tilsette ein represententant. Styret for 2017 ser slik ut:

 

Verv Namn Mobilnr. Epost
Styreleiar Anders M. Hopland 41515981 am-hopl@online.no
Nestleiar Kåre Haveland 95161750 storekre@online.no
Medlem Ottar Bjånes 90512094 objaanes@online.no
Medlem Halgeir Tveit 40672073 halgeir.tveit@outlook.com
Ansattes rep Jon Ove Næss 95730723 jon.ove.ness@enivest.net
Vara Ellen-Marie Tveit 90596910 ematveit@online.no
Vara Bente Nordanger 99701140 blidaogbirk@gmail.com