Ytre Sogn og Sunnfjord Landbrukstenester

Endring av innlevering av timelister

YSSL endrer noe på sine rutiner fra og med 2016. Alle timelister må være oss ihende innen den 7. i hver måned.