Ytre Sogn og Sunnfjord Landbrukstenester

Siste frist for innlevering timelister


Arrangementdetaljer

Arrangementet varer til 10 november 2016


For å få med timelistene til utlønning den 15. må vi ha inn timelistene innen den 10. den månaden.