Om YSSL

YSSL er eit andelslag med 239 medlemer som har rett til avløysarrefusjon.

Medlemmane er gardbrukarar frå Askvoll, Fjaler, Gulen, Høyanger sørside og Masfjorden kommune. Ved nyttår 01.01.2021 var det  414 personar som fikk lønn gjennom laget.

YSSL har tilsett tre landbruksvikarar (to i 100% stilling og ein i 50% stilling)

i oppdragskommunane Askvoll, Fjaler, Gulen, Masfjorden og Høyanger sørside.

YSSL har 9 avløysarringar med fast tilsett avløysar i kommunane Askvoll, Fjaler og Gulen

Resten av avløysinga vert utført som tilfeldig-, deltid- og familieavløysing.
Vår hovudoppgåve er å skaffe avløysar til medlemmane når ein ønskjer ferie, ha fri eller ved sjukdom.

YSSL formidlar og organiserer avløysartenester til medlemmane så langt råd er når gardbrukaren ønskjer å ha fri

Vi har kontorstad i Bankbygget i Askvoll kommune, 2 etasje.