Ytre Sogn og Sunnfjord Landbrukstenester

YSSL er eit andelslag med 239 medlemer som har rett til avløysarrefusjon.

Medlemmane er gardbrukarar frå Askvoll, Fjaler, Gulen, Høyanger sørside og Masfjorden kommune. Ved nyttår 01.01.2021 var det  414 personar som fikk lønn gjennom laget.

YSSL har tilsett to landbruksvikarar  i 100% stilling i oppdragskommunane Askvoll, Fjaler, Gulen, Masfjorden og Høyanger sørside.

YSSL har 7 avløysarringar med fast tilsett avløysar i kommunane Askvoll, Gulen og Masfjorden. Resten av avløysinga vert utført som deltid- og familieavløysing.

Vår hovudoppgåve er å skaffe avløysar til medlemmane når ein ønskjer ferie, ha fri eller ved sjukdom.

YSSL formidlar og organiserer avløysartenester til medlemmane så langt råd er når gardbrukaren ønskjer å ha fri.

Vi har kontorstad i Bankbygget i Askvoll kommune, 2 etasje.

YSSL – Ytre Sogn og Sunnfjord Landbrukstenester vart skipa 01.01.2006. Dette var ein fusjon mellom avløysarlaga i kommunane Askvoll, Fjaler og Gulen/Masfjorden.

Laget er tilslutta Norske Landbrukstenester NLT og NHO Mat og Landbruk.

Nokre av oppgåvene til YSSL:

  • Administrere velferdsordningane etter dei retningslinjer som gjeld til ei kvar tid, og ut frå bonden sine ynskjer.
  • Administrere landbruksvikarordninga.
  • Vere pådrivar for rekrutteringa til avløysaryrket.
  • Ha god kontakt med faglag, landbruksorganisasjonar, landbruksforvaltninga og andre organ som det er naturleg å samarbeide med for å yte gode tenester.

Vi har vakttelefon alle dager, heile døgnet:

960 45 930