Ytre Sogn og Sunnfjord Landbrukstenester

Påslag

HVA ER PÅSLAG OG HVA GÅR DET TIL?

Her er en oversikt over hva påslaget går til. Vi tar utgangspunkt i en som har avtalt lønn kr 150,- pr time.

Påslaget blir beregnet ut i fra timelønnen til den ansatte.

Påslag feriepenger 12% av 150                                                kr            18,00

Påslag arbeidsgiveravgift 10,6% av 150                                 kr            15,90

Påslag arbeidsgiveravgift 10,6% av feriepenger 18,-           kr            1,91

Påslag OTP 1 % av 150                                                               kr            1,50

Påslag Yrkesskadeforsikring 1,5% av 150                              kr            2,25

Påslag sykdom 1% av 150                                                          kr            1,50

Påslag administrasjon 5,5% av 150                                         kr            8,25

Totalt påslag                                                                               kr            49,31

Ved fakturering blir lønnen ganget opp med factor 1,3287 der alt av påslag er inkludert.

Ytre Sogn og Sunnfjord Landbrukstenester er ansvarlig for arbeidskontrakter, lønnsutbetaling, lønnsslipp, OTP, arbeidsgiveravgift, utbetaling av feriepenger, forsikringer etc

Påslag sykdom dekker første 16 dager av en sykemelding samt egenmeldingsdager og barns sykdom.

Vi forskutterer lønnen i 14 dager.

Det er ikke påslag på kjøregodtgjørelse.

Vi er medlem av NHO Mat og Drikke og NLT (Norske Landbrukstenester)

Merverdiavgift blir lagt på til slutt.