Styret

Styret i YSSL er samansett av valgte medlemmer blant gardbrukarane i dei tilslutta kommunane, i tillegg har dei tilsette ein represententant. Styret for 2019 ser slik ut:

 

Verv Namn Mobilnr. Epost
Styreleiar Magne Norddal 95177019 mnordda@online.no
Nestleiar Ann Kristin Nes 91888033 ann.kristin.nes@gmail.com
Medlem Rune Virkesdal 91859977
Medlem Magne Kjetil Skrede 91876402 mkskrede@gmail.com
Ansattes rep Jon Ove Næss 95730723 jon.ove.ness@enivest.net
Vara Jan-Ruben Hegrenes
91569623
Vara Rakel Bakkebø 97742689 rakel_bakk@hotmail.com